Díky těmto animacím a videu se můžete podívat podrobněji na funkčnost
tepelných čerpadel a ventilačních jednotek STIEBEL ELTRON a získat tak lepší
přehled v technice, kterou Vám nabízíme.

 1. Tepelná čerpadla WPL 13 / 18 / 23 E | Cool vzduch-voda s postupným
  vstřikováním páry


  Zvolte funkci (topení či chlazení) a sledujte cirkulaci a chování celého systému. V případě topení můžete navíc zvolit venkovní teplotu. Na grafickém vyjádření lze poté pozorovat výkon v závislosti na teplotě nebo topný faktor v závislosti na venkovní teplotě, tzv. COP (koeficient výkonu - poměr vytápění nebo chlazení a spotřebovanou energií). U každého prvku navíc najdete informační ikonu, pomocí které si lze daný prvek konkrétně zobrazit v systému.
 2. Kompaktní systémy LWZ 304/404 SOL s funkcemi ventilace,
  topení, příprava teplé vody a chlazení


  Promítněte si cirkulaci v různých funkcích tohoto tepelného čerpadla a to (zleva):
  • Topení
  • Ventilace
  • Ohřev vody
  • Chlazení
  • Solární ohřev
  • Tepelná geotermální energie

 3. Nová tepelná čerpadla WPF E země-voda přesvědčí vysokým stupněm integraceTop